• Ogłoszenia

  Spotkanie z Dyrekcją – 2018

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II zaprasza na spotkanie z Dyrekcją, nauczycielami i specjalistami dnia 11 września 2018 r. na godzinę 16.00 do szkolnej sali gimnastycznej.

  W programie spotkania:

  1. Zapoznanie Rodziców z koncepcją funkcjonowania szkoły i statutem placówki.
  2. Zmiany przepisów oświatowych.
  3. Organizacja i plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019.
  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
  5. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce.
  6. Egzamin ósmoklasisty.

  Zapraszamy Rodziców i Opiekunów dzieci z klas I-VIII.

  Udostępnij: