• Ogłoszenia

  Komunikat Dyrektora w sprawie egzaminu ósmoklasisty

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem w dniach:
  15.04.2019 r. – język polski,
  16.04.2019 r. – matematyka,
  17.04.2019 r. – język obcy.

  Uczniowie proszeni są o punktualne przybycie każdego dnia na godzinę 8.15 rano.

  Dyrektor informuje, że nastąpiła zmiana sal egzaminacyjnych – aktualne listy zdających będą umieszczone na drzwiach do sal. Dyrektor przypomina, że do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

  Dyrekcja szkoły i nauczyciele życzą wszystkim uczniom powodzenia na egzaminach.

   

  Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz
  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
  z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

  Udostępnij: