Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2018/2019
 
Prezydium: 
1. Przewodnicząca – Joanna Wrzeszcz
2. Wiceprzewodnicząca – Ewa Czapnik
3. Skarbnik – Daniel Żarski 
4. Sekretarz – Joanna Mirecka 
Komisja Rewizyjna: 
6. Przewodniczący – Wojciech Mirecki 
7. Członek  – Aneta Szarek-Węgorek 
8. Członek  – Kamila Szarek-Makosz
 

Szanowni Rodzice!

Wszystkim nam zależy na tym, by nasze dzieci czuły się w szkole bezpiecznie, by miały w niej zapewnione jak najbardziej komfortowe warunki do nauki i rozwoju, a także, by po prostu lubiły do niej chodzić.

Naszym celem jest reprezentowanie Państwa jako rodziców uczniów SP nr 5 w Kołobrzegu oraz pomoc szkole w jej statutowej działalności. Odbywa się to poprzez gromadzenie i wydatkowanie funduszów pochodzących z Państwa dobrowolnych składek, a także pozyskiwanych od wciąż poszukiwanych przez nas sponsorów.

Nasze plany  obejmują zarówno wsparcie szkoły w jej codziennej działalności (dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, zakup pomocy naukowych i książek), jak też działania mające na celu podniesienie standardu szkolnego życia.

W miarę możliwości postaramy się także wesprzeć dzieci najbardziej potrzebujące pomocy.

Realizacja tych planów nie uda nam się bez odpowiednich środków. Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na nasz fundusz. Pragniemy Państwa zapewnić, że powierzonymi nam środkami będziemy dysponować rozsądnie i zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Tym z Państwa, którzy już nas wsparli SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

Rodzice, którzy jeszcze nie uiścili składki, będą mogli dokonać wpłaty bezpośrednio na konto (podając imię, nazwisko i klasę dziecka). Przypominamy, że klasa, która pierwsza zbierze 100% wpłaty otrzyma nagrodę w postaci 50% zwrotu od zebranej sumy !

 
Składki na rok szkolny 2018/2019:
1 dziecko w szkole – 30,00,
2 dzieci w szkole – 25,00,
3 dzieci w szkole – 20,00.
 
Nasze konto to:
PKO BP SA Oddział w Kołobrzegu
84 1020 2821 0000 1502 0032 7973
 
 
 
Udostępnij: