Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

Program wychowawczo–profilaktyczny Szkoły

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu na lata 2019-2024

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 – kalendarz konkursów, obchodów, wydarzeń

Plan pracy przedszkola przy SP5 w roku szkolnym 2018/2019

Szkolny zestaw programów nauczania zatwierdzony i dopuszczony do realizacji na trzyletnie etapy kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na lata szkolne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu w roku szkolnym: 2019/2020

Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019

Procedura organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu


Przedmiotowe zasady oceniania w I etapie kształcenia edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowe zasady oceniania z religii

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii i fizyki

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV-VIII


Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.