Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
14 października 2020 r.
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
7 maja 2021 r.
25 maja 2021 r. – klasy I-VII
26 maja 2021 r. – klasy I-VII
27 maja 2021 r. – klasy I-VII
4 czerwca 2021 r.

Udostępnij: