• Ogłoszenia

  Harmonogram wejścia na egzamin 25.05.2021 r. – 27.05.2021 r.

  7.45 – nauczyciele wejście A

  8.15 – 8.25 – uczniowie:
  wejście A     Sale 14 (1),
  wejście B     Sale 47 (4), 50 (10),
  wejście C     Sale 30 (2), 31 (3).

  8.25 – 8.40  uczniowie :
  wejście A – sale 48a (8), 48 (9),
  wejście B – sale 36 (5), 37 (6),
  wejście C – sale 32 (7).

  wejście A – wejście główne do szkoły
  wejście B  – wejście od boiska przy klasach 1-3
  wejście C – wejście od boiska przy pracowni komputerowej        

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Organizacja pracy szkoły od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

  Klasy 1-3 funkcjonują bez zmian, przydział dotychczasowych sal do 21.05.2021r.

  Klasy 4-8 – do 24.05.2021r na nauczanie stacjonarne wracają klasy:
  Klasa 8a – sala 31
  Klasa 8b – sala 30
  Klasa 8c – sala 48

  Pozostałe klasy pracują w systemie zdalnym.

  28.05.2021r. na nauczanie stacjonarne wracają klasy:
  Klasa 7a – sala 36
  Klasa 7b – sala 30
  Klasa 7c – sala 31
  Klasa 7d – sala 37

  Pozostałe klasy pracują w systemie zdalnym.

  Od 31.05.2021r. wszystkie klasy wracają do szkoły, plan lekcji ulegnie drobnym modyfikacjom.

  W dniach od 25.05.2021 do 27.05.2021r. są dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzamin klas ósmych.

  W trakcie całego pobytu w szkole nauczyciele, uczniowie i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych MEiN, MZ i GIS:

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Organizacja pracy klas I-III od 10.05.2021 r. do 14.05.2021 r.

  Zajęcia w klasach 1-3 oraz zajęcia specjalistyczne, odbywają się zgodnie z planem lekcji. Do powrotu  klas 4-8, minimalne zmiany utrzymują się w planie klas 3a i 3b ze względu na dojazdy uczniów.

  Do szkoły uczniowie przychodzą bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i  wchodzą w następujący sposób:

  Na 8.00

  • Klasy 1 i uczniowie dojeżdżający – główne wejście
  • Klasy 2 i 3 – wejście od boiska „Orlik” przy Sali 21

  Na późniejsze godziny uczniowie wchodzą wejście głównym wejściem.

  Przydział sal lekcyjnych:
  Klasa 1a – sala 20
  Klasa 1b – sala 22
  Klasa 1c – sala 23
  Klasa 2a – sala 19
  Klasa 2b – sala 21
  Klasa 2c – sala 14
  Klasa 3a – sala 37
  Klasa 3b – sala 36
  Klasa 3c – sala 32

  Wszyscy nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie zapoznają się z wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III

  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.

   

  Edukacja informatyczna odbywa się w sali 34 zgodnie z planem (po każdych zajęciach będzie przeprowadzana dezynfekcja sali.

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Organizacja pracy klas I-III od 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r.

  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych – aktualizacja 26.04.2021 r.

  Zajęcia w klasach 1-3 oraz zajęcia specjalistyczne, odbywają się zgodnie z planem lekcji. Do powrotu  klas 4-8, minimalne zmiany utrzymują się w planie klas 3a i 3b ze względu na dojazdy uczniów.

  Do szkoły uczniowie przychodzą bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i  wchodzą w następujący sposób:

  Na 8.00

  • Klasy 1 i uczniowie dojeżdżający – główne wejście
  • Klasy 2 i 3 – wejście od boiska „Orlik” przy Sali 21

  Na późniejsze godziny uczniowie wchodzą wejście głównym wejściem.

  HARMONOGRAM NAUCZNIA

  data oddział nauka stacjonarna sala
  26-28.04.2021 klasa 1a tak 20
    klasa 1c tak 22
    klasa 2a tak 19
    klasa 2b tak 21
    klasa 3c tak 23
         
  29-30.04.2021 klasa 1b tak 22
    klasa 2c tak 19
    klasa 3a tak 23
    klasa 3b tak 21

   

  W POZOSTAŁE DNI UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ ZDALNIE.

  Edukacja informatyczna odbywa się w sali 34 zgodnie z planem.

  Wszyscy nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie zachowują reżim sanitarny.

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Konkurs „Wiosna za oknem” edycja II

  Kochani Uczniowie i Rodzice

  Mam dla Was kolejną propozycję konkursu. Podobnie, jak w roku poprzednim konkurs nie ma żadnych zasad technicznych. Technika pracy może być dowolna – zdjęcie, film, rysunek, wiersz, piosenka, napis w edytorze graficznym, pozostawiam Wam dowolność interpretacji.

  Jak czujecie tegoroczną wiosnę ? Czego nauczyliście się podczas całego okresu trwania pandemii ? Nie myślimy tu o nauce, tylko o ważnych, życiowych lekcjach, które dostaliśmy od losu. Za czym tęsknicie ? Co chcielibyście przekazać koleżankom, kolegom, nauczycielom ?

  Na autorów najbardziej pomysłowych prac czekają piękne dyplomy i nagrody rzeczowe 🙂 Całość prac udostępniona będzie na stronie szkoły oraz w mediach lokalnych.

  Prace proszę przesyłać na adres mailowy: m.zatorska@sp5kg.pl

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Dofinansowanie sali gimnastycznej

  „… Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu doczeka się w pełni wyposażonej sali gimnastycznej uwzględniającej potrzeby uczniów z niepełnosprawnością.

  Miasto otrzyma na ten cel ponad 1,7 mln zł dofinansowania ze środków PFRON, będących w dyspozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W piątek, 9 kwietnia została zawarta umowa dotacyjna. Podpis na dokumentach złożyły: Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa oraz Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.

  Gmina Miasto Kołobrzeg dzięki przyznanej dotacji rozbuduje istniejący budynku SP nr 5 przy ul. przy ul. Arciszewskiego 20. Przeznaczy na ten cel m.in. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  – W tym roku na dofinansowanie prac budowlanych ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka, przeznaczamy kwotę ponad 2 mln zł. Z pomocy skorzystają trzy samorządy, w tym Gmina Miasto Kołobrzeg. Dziś podpisujemy umowę na dofinansowanie bardzo ważnej inwestycji, która zapewni dzieciom i młodzieży dostęp do odpowiednio wyposażonej infrastruktury. To też inwestycja w zdrowie naszych młodych mieszkańców. Sala będzie dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Odbywać się w niej będą zajęcia rehabilitacyjne – mówi Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

  Udostępnij: